Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Διάδραση ADR είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία διαμεσολαβητών, που ιδρύθηκε το 2019 στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός της είναι η προαγωγή και διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης και όλων των μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών γενικότερα.

Οι ιδρυτές της, τρεις διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, έχοντας υιοθετήσει στην μακρόχρονη επαγγελματική τους πρακτική την τέχνη του συνδιαλέγεσθαι και της ενεργητικής ακρόασης, πρεσβεύουν ότι οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών και η διαμεσολάβηση ειδικότερα, αποτελούν  απαραίτητο συμπλήρωμα στο ισχύον σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.
 
Οι μέθοδοι εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αν αξιοποιηθούν στην πράξη μπορούν να προσφέρουν πληρέστερες λύσεις σε θέματα που αφορούν τον επιχειρηματικό τομέα, αλλά και λοιπές ιδιωτικές διαφορές  ξεφεύγοντας από μια συγκρουσιακή νοοτροπία που πολλές φορές δεν οδηγεί πουθενά. Οι διαμεσολαβητές της «Διάδραση ADR» έχουν τη θέληση, την ικανότητα και την δυνατότητα να συνδράμουν στην καθιέρωση νέων εναλλακτικών προοπτικών για άμεση και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών.