Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΔΡΑΣΗ ADR

Σκοπός της Διάδρασης ADR είναι η προαγωγή και διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης και γενικότερα όλων των μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ο ιδρυτές της, τρεις διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, έχοντας υιοθετήσει στην μακροχρόνια επαγγελματική τους πρακτική την τέχνη του συνδιαλέγεσθαι και της ενεργητικής ακρόασης, πρεσβεύουν ότι οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών γενικά και η διαμεσολάβηση ειδικότερα αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα στο ισχύον σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Οι διαμεσολαβητές της "Διάδραση ADR" έχουν την θέληση, την ικανότητα και την δυνατότητα να συνδράμουν στην καθιέρωση νέων εναλλακτικών προοπτικών για άμεση και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών.