Ποιοί Είμαστε

Δανάη Γκούμα

L.L.M. Δικηγόρος παρ' Εφέταις,
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Eπικοινωνία: [email protected]
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 

Μάιος 2019

Επιμόρφωση από το ΕΚΕΕΧΔ και εγγραφή στον κατάλογο Τραπεζικών Διαμασολαβητών

Απρίλιος 2019

Διαπίστευση και εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ

Μάιος 2015 έως σήμερα

Συνεργάτης στο Δικηγορικό Γραφείο «Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ-Λ.ΣΕΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».
Ενασχόληση με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου: εμπράγματο, διαχείριση ακινήτων, ενοχικό, οικογενειακό, κληρονομικό, φορολογικές υποθέσεις, τραπεζικές συμβάσεις, εταιρικές διαφορές, δίκαιο συμβάσεων, εμπορικές διαφορές, υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας κλπ.

Φεβρουάριος 2009 - Μάρτιος 2017

Συστηματική ενασχόληση με τραπεζικά αντικείμενα και εξωτερική συνεργασία με τον τραπεζικό κλάδο.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Φεβρουάριος 2008: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον  τομέα Δημοσίου  Δικαίου  και  Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Μάρτιος 2004 : Απόφοιτος Νομικής Σχολής, Τμήματος Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ.