10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
0 comments 0 share
Στις 10.02.2020 επισκέφθηκαν το χώρο της Διάδρασης φοιτητές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών του ΑΠΘ (European Law Students
Association-ELSA) και του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης στα
πλαίσια προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών, για να ενημερωθούν για τη
διαμεσολάβηση και γενικότερα για τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης
διαφορών, καθώς και για να ξεναγηθούν στους χώρους.
SHARE