Ποιοί Είμαστε

Γεώργιος Καραμανίδης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΔΝ
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής
Διαχειριστής Αφερεγγυότητας
Eπικοινωνία: [email protected]
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Μάιος 2019

Επιμόρφωση από το ΕΚΕΕΧΔ και εγγραφή στον κατάλογο Τραπεζικών Διαμεσολαβητών.

24.11.2018:

Διαπίστευση ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας και εγγραφή στο οικείο Μητρώο

20.03.2014:

Διαπίστευση ως Διαμεσολαβητής και εγγραφή στο οικείο Μητρώο.

1986 – σήμερα:

Ίδρυση του δικηγορικού γραφείου «Καραμανίδη-Σεργιάδη & Συνεργατών» και ενάσκηση δικηγορίας με κύριο αντικείμενο υποθέσεις εμπορικού και αστικού δικαίου (ιδιαίτερη ενασχόληση με θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, εταιρικού δικαίου, πτωχευτικού δικαίου, εργατικού δικαίου, αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα, δικαίου ακινήτων, διεθνών πωλήσεων, ασφαλιστικού δικαίου, δικαίου μεταφορών, εμπορικής αντιπροσωπείας).

ΓΛΩΣΣΕΣ

Γερμανικά, Αγγλικά

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Έκτακτο μέλος του Γερμανικού Δικηγορικού Συλλόγου, Μέλος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανόγλωσσων Νομικών Βόρειας Ελλάδας, Εγγεγραμμένος στην Λίστα Διαμεσολαβητών του ΕΚΕΕΧΔ, του ΟΔΔΕΕ και του ΕΟΔΙΔ.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (1980), Διδακτορική διατριβή στο Albert-Ludwigs-Universität του Freiburg i. Br. (1985)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μετεκπαιδεύσεις στην Ελλάδα και Γερμανία για θέματα  διαμεσολάβησης (επιχειρηματική διαμεσολάβηση, διαμεσολάβηση στο χώρο της εργασίας, οικογενειακή διαμεσολάβηση), δικαίου και λογιστικής, εταιρικής ευθύνης, Coaching, Presentation Skills,  Συστημικής Παρουσίασης Δομών (Systemische Strukturaufstellungen).
Εισηγήσεις / παρουσιάσεις σε συνέδρια στην Γερμανία και στην Ελλάδα καθώς και δημοσιεύσεις σε γερμανικά περιοδικά για την διαμεσολάβηση.