Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο χώρος

Ο χώρος είναι σχεδιασμένος με προσοχή, φροντίδα και αγάπη στο αντικείμενο που θα φιλοξενήσει, έτσι ώστε να δένει αρμονικά με τις απαιτήσεις της διαμεσολάβησης, αλλά και των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών (ΕΜΕΔ) γενικότερα.

Βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Ερμού 18Α) και παρά την κεντρική του τοποθεσία, προσφέρει την απαραίτητη ιδιωτικότητα και ηρεμία, αποτελώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την εξεύρεση συναινετικών και μακρόπνοων λύσεων για τους συμμετέχοντες. Ο χώρος διαθέτει τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, ενώ παρέχεται και γραμματειακή υποστήριξη. Προορίζεται για την διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων τόσο από τους διαμεσολαβητές της «Διάδραση ADR», όσο και από τρίτους διαμεσολαβητές, που δεν είναι μέλη της εταιρείας.