Αντικείμενα διαφορών

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ;


Η διαμεσολάβηση ενδείκνυται σε υποθέσεις αστικής ευθύνης (ιατρικών σφαλμάτων, τροχαίων ατυχημάτων κλπ) και γενικά στις περισσότερες ιδιωτικές διαφορές. Λόγω των ευαίσθητων ψυχολογικών και προσωπικών παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως είναι η ψυχική οδύνη, η ηθική βλάβη, ή η επαγγελματική ακεραιότητα σε θέματα λ.χ. ιατρικών σφαλμάτων, μπορεί πέρα από την υλική αποκατάσταση, να συνδράμει και στην αποκατάσταση των σχέσεως μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.
 

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ;


Χάρη στην πολύχρονη ενασχόλησή μας με θέματα ιατρικής αμέλειας και εν γένει αστικής ευθύνης λόγω και της δικηγορικής μας ιδιότητας, έχουμε τις ιδιαίτερες γνώσεις, την εμπειρία και την ικανότητα να υποστηρίξουμε τα μέρη στην επίλυση της διαφοράς τους με τον πλέον αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης και στις ανάγκες των εμπλεκόμενων μερών.