Ποιοί Είμαστε

Νικόλαος Μόσχος

Δικηγόρος παρ’ ΑρείωΠάγω,
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής.
Επικοινωνία: [email protected]
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Μάιος 2019:

Επιμόρφωση από το ΕΚΕΕΧΔ και εγγραφή στον κατάλογο Τραπεζικών Διαμεσολαβητών

20.03.2014:

Διαπίστευση ως Διαμεσολαβητής και εγγραφή στο οικείο Μητρώο.

1990 – Σήμερα:

Ίδρυση του δικηγορικού γραφείου «Νικολάου Μόσχου& Συνεργατών» και ενάσκηση δικηγορίας με κύριο αντικείμενο υποθέσεις ποινικού, εμπορικού και αστικού δικαίου (ιδιαίτερη ενασχόληση με θέματα οικογενειακού δικαίου, εταιρικού δικαίου, πτωχευτικού δικαίου, αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα, δικαίου ακινήτων, εκκλησιαστικού δικαίου, αθλητικού δικαίου και θέματα ιατρικής αμέλειας)

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, Ιταλικά

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Εγγεγραμμένος στην Λίστα Διαμεσολαβητών του ΕΚΕΕΧΔ και του ΣΕΔΙ.  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Απόφοιτος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων (1985), Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ (1990), Απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ (2009).