Αντικείμενα διαφορών

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;


Η χρηματοοικονομική κρίση των περασμένων ετών και η πτώση της αξίας των ακινήτων δημιούργησε σειρά «προβληματικών» δανείων.  Τράπεζες αλλά και επιχειρήσεις/ιδιώτες επιθυμούν (ο καθένας για τους δικούς του λόγους) την ρύθμιση των υφιστάμενων εκκρεμοτήτων. Η δικαστική οδός, αλλά και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως είναι χρονοβόρες. Με την διαμεσολάβηση επιτυγχάνεται η άμεση επίλυση διαφορών στα πλαίσια και της ανάγκης για δραστική μείωση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την πλευρά των τραπεζών.
 

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ;


Έχοντας παρακολουθήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης από το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ) μπορούμε να διαμεσολαβήσουμε σε κάθε είδους χρηματοοικονομική διαφορά (επενδυτικής, τραπεζικής ή ασφαλιστικής φύσεως).